Monthly Archives: July 2014

Các Bài Bản Tổ

20 Bản Tổ của Nhạc Tài Tử VN Gồm có: – Ba bài Nam gồm: Nam Xuân, Nam Ai + Nam Ai Lớp Mái , Đảo Ngũ Cung + Song Cước . – Sáu bài Bắc gồm: Lưu Thủy, Xuân … Continue reading

Posted in Bài viết, Tiêng Viêt | Comments Off on Các Bài Bản Tổ