Monthly Archives: October 2015

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần IV – 2017 tại Paris và chi tiết thư mời tham dự thi

  Thông tin về cuộc thi tuyển cho giải thưởng tên là  Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống. Xin mời  tất cả các bạn hiện đang theo học những nhạc cụ dân tộc,  đặc biệt hiện đang ở hải ngoại … Continue reading

Posted in English | Comments Off on Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần IV – 2017 tại Paris và chi tiết thư mời tham dự thi