Monthly Archives: May 2016

Chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thông Việt Nam lần IV 2017 tại Paris

Địa chỉ nơi tổ chức Maison des Associations de Solidarité (MAS) de Paris  10, rue des Terres au curé 75013 Paris web site:http://www.mas-paris.fr/ Thứ 5 Ngày 20 tháng 7, 2017  buổi sáng thi đợt 1 buổi trưa: thi đợt 2 buổi chiều: … Continue reading

Posted in Bài viết, Tiêng Viêt | Comments Off on Chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thông Việt Nam lần IV 2017 tại Paris