Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ 5

The 5th Vietnamese Traditional Music Festival Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V- California, 2019
www.dhanttvn2019.com * email: dhanvn2019.tbtc@gmail.com

Advisors GS Nguyễn Thị Mai, GS Phương Oanh GS Nguyễn Châu Lê Thị Kim (Kim Uyên) Hồng Việt Hải Lý Diệu Sang LS Nguyễn Hoàng Dũng (Cố Vấn Pháp Lý)

EXECUTIVE COMMITTEE
Committee Chair KS Tạ Trung

Vice-Chair – Operation KS Tạ Trung (Acting)

Vice-Chair – Public Relations LS Nguyễn Mai Michelle

Music Director / Program Producer GS Nguyễn Châu

Secretary Băng Tâm

Treasurer Elizabeth Lâm

Thông Báo số 1
Kính thưa quý Giáo Sư và Anh Chị Em,

Chúng tôi xin được hân hạnh thông báo, Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V sẽ được tổ chức tại Little Saigon thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Để thuận tiện cho việc tổ chức cũng như giúp quý Giáo Sư và anh chị em có đủ thời gian chuẩn bị tham gia, chúng tôi xin thông báo một vài tin tức quan trọng của Đại Hội Âm Nhạc lần này sau đây: Thời gian: từ thứ Năm ngày 1 tháng 8 đến thứ Bảy 3 tháng 8 năm 2019 Ðịa điểm: Little Saigon, California, USA
Tất cả những tin tức chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật trong các Thông Báo tới. Nhân đây, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi emails của những người đại diện tại các vùng để chúng tôi liên lạc và phổ biến các tin tức có liên quan đến Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V.
Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại email sau đây: dhanvn2019.tbtc@gmail.com.
Thân mến,
Kỹ Sư Tạ Trung Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V Phone: 714-642-9590

Inline image 3

This entry was posted in English. Bookmark the permalink.