Monthly Archives: April 2015

THƯ MỜI Tham gia chương trình thi tuyển nhạc cổ truyền – ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN IV- 2017 – Paris -France

    THƯ MỜI Tất cả các bạn yêu thích nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết tình thân ái, trau giồi khả năng nghiệp vụ chuyên môn, hầu đáp ứng nhu cầu học và giảng dạy … Continue reading

Posted in English | Comments Off on THƯ MỜI Tham gia chương trình thi tuyển nhạc cổ truyền – ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN IV- 2017 – Paris -France

Ghi ten tham du Dai Hoi III -Sydney Australia

Xin lưu ý hãy vào website https://vietmusicfest2015.wordpress.com/about-us/ điền đơn tham dự  Đại Hội Hoàn Vũ Âm nhạc Truyền thống lần thứ ba tại Sydney -Australia 2015. (Please find the participation form for  World Festival of Vietnamese Traditional Music 2015 )

Posted in English | Comments Off on Ghi ten tham du Dai Hoi III -Sydney Australia

Vietnamese Traditional Music Conferences the second video clips

Posted in English | Tagged , , | Comments Off on Vietnamese Traditional Music Conferences the second video clips