Monthly Archives: May 2013

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Những bí quyết giúp thành công trong việc tập luyện Đàn Tranh

Những bí quyết giúp thành công trong việc tập luyện Đàn Tranh Hôm nay thứ bảy (ngày 20 tháng 8 năm 2011) tự nhiên nhớ  đến những học trò yêu quý của mình vô vàn. Rất muốn viết thư nhưng … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Những bí quyết giúp thành công trong việc tập luyện Đàn Tranh

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Hơi & điệu

Mến chào tất cà, Lúc nầy Kim Uyên thấy sao bà con có vẻ im lặng quá!!!, biết rằng tất cả các nhóm điều có những sinh hoạt hoặc lịch biểu diển riêng , nhưng vì một phần nhớ đến … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Hơi & điệu

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Ngày Xuân bàn chuyện ngâm thơ

Ngâm thơ là một hình thức nghệ thuật  được người Việt chúng ta yêu chuộng qua nhiều thời đại. Trước đây, trong suốt ba miền Nam, Trung, Bắc đa số người dân từ trẻ đến già đều có thể ngâm … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Ngày Xuân bàn chuyện ngâm thơ

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Trước khi bắt đầu

Thuyết trình ngày 23 tháng 7 , 2011 – Trước khi bắt đầu Kim Uyên có  một nguyện vọng yêu cầu , tất cả chúng ta hãy kêu gọi cùng nhau viết bài đăng trên báo hoặc tự xuất bản … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Trước khi bắt đầu

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Chương Trình buổi thuyết trình về Đàn Tranh

Chương Trình buổi thuyết trình về Đàn Tranh VNSHX  WA. Seatle   Lịch sử cây đàn Tranh: *Những cây đàn có hình dáng giống đàn Tranh ví dụ như Zheng  của Trung Hoa, Koto của Nhật Bản , Kayakayum của … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Chương Trình buổi thuyết trình về Đàn Tranh

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Trước tiên

  Trước tiên Kim Uyên có đôi dòng tâm sự về mình, nghe kể lại là ông ngoại và ông nội của Kim Uyên ngày xưa rất mê hát đình đám, cho nên cũng có sẵn di truyền say mê … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Trước tiên

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Nghệ thuật ứng biến trong nhạc cổ truyền Việt nam

Nghệ thuật ứng biến trong nhạc cổ truyền Việt nam   Trong âm nhạc truyền thống các nước thường được quy định 1 cách chính xác từ giai điệu, tiết tấu, và có khi cả ton,không được thêm hay bớt, … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Nghệ thuật ứng biến trong nhạc cổ truyền Việt nam

GALLERY: 2011- Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt tại TORONTO // First Vietnamese Traditional Music Conference in TORONTO

This gallery contains 64 photos.

More Galleries | Comments Off on GALLERY: 2011- Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt tại TORONTO // First Vietnamese Traditional Music Conference in TORONTO

2013-04-14 Hung Kings’ Temple Festival in Mississauga, Ontario, Canada

The Hung King’s Temple Festival is a Vietnamese holiday celebrated on the tenth day of the third lunar month. This holiday commemorates the ancient rulers of Vietnam, referred to as Hung Kings’ in modern day.    

Posted in English | Comments Off on 2013-04-14 Hung Kings’ Temple Festival in Mississauga, Ontario, Canada

2011-07-23 First Vietnamese Traditional Music Conference in TORONTO

The Vietnamese Traditional Music conference first hosted in Toronto, Canada was founded by Kim Uyên.   The goal of the Vietnamese Traditional Music Conference program is to promote Vietnamese culture and traditional music while creating a sense of community among … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on 2011-07-23 First Vietnamese Traditional Music Conference in TORONTO