Monthly Archives: October 2014

Tiểu Sử và Những Bài Viết của Nhạc Sĩ Hoàng Cơ Thụy & Nguyễn Xuân Yên

Hoàng Cơ Thụy   -Nguyên Giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon từ năm 1967 đến năm 1975. -Giãng Viên, Hệ Phó Hệ Nhạc Sân Khấu trường Nghệ Thuật Sân Khấu II tp HCM 1976-1985. -Nguyên … Continue reading

Posted in Bài viết, Tiêng Viêt | Comments Off on Tiểu Sử và Những Bài Viết của Nhạc Sĩ Hoàng Cơ Thụy & Nguyễn Xuân Yên