Monthly Archives: June 2013

GALLERY: Miscellaneous

This gallery contains 1 photo.

 

Comments Off on GALLERY: Miscellaneous

Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Vân Ánh

Nghệ sĩ Vân Ánh đem tiếng đàn tranh đến đất Mỹ Thưa quí vị trong tiết mục Câu chuyện Phụ nữ kỳ này, Minh Anh xin giới thiệu đến quí vị nữ nghệ sĩ đàn tranh Võ Vân Ánh, người … Continue reading

Posted in Other | Comments Off on Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Vân Ánh

Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Phạm Thuý Hoan

Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1942 tại Nam Định Từng là giáo viên Quốc Gia Âm Nhạc vào năm 1967-1975 Và từng  là giáo viên Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh 1975- 2012… Bắt đầu học nhạc từ … Continue reading

Posted in Other | Comments Off on Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Phạm Thuý Hoan

2013 Introducing the Musicians of the Second Vietnamese Traditional Music Conference

  Press Release Introducing the Vietnamese Traditional Music Conference — Musician Việt Hải Musician Hải Yến Musician Kim Uyên Musician Đức Thành Musician Thuý Hoan Musician Vân Ánh Professor Phương Oanh Professor Ngọc Dung 1 / 2

Posted in English | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on 2013 Introducing the Musicians of the Second Vietnamese Traditional Music Conference

2013 Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Của Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ hai

Press Release Bài Phỏng Đại Hội Vấn Nghệ Truyền Thống — Nghệ Sĩ Việt Hải Bài Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Hải Yến Bài Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Kim Uyên Bài Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Đức Thành Bài Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Thuý Hoan Bài Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Vân Ánh Bài Phỏng Vấn Giáo Sư Phương Oanh Bài Phỏng Vấn … Continue reading

Posted in Tiêng Viêt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on 2013 Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Của Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ hai

GALLERY: Nhạc viện Sài Gòn // The Saigon Conservatory of Music

This gallery contains 5 photos.

More Galleries | Comments Off on GALLERY: Nhạc viện Sài Gòn // The Saigon Conservatory of Music

2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Niềm vui nổi buồn

Niềm vui nổi buồn (Việt Hải) Sông đi nước chảy theo oanh Vàng rơi lá ngọc một nhành quê hương (Phuong Oanh) Bên nhau, nốt nhạc vấn vương Cống sang hò xự, cung thương ngọt ngào Sau gà hồ rộng … Continue reading

Posted in Bài viết | Comments Off on 2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Niềm vui nổi buồn