Monthly Archives: August 2014

Phương Oanh Thuyết Trình – Encore 5‏

Phương Oanh Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc với Giáo dục âm nhạc cổ truyền VN trong hệ thống nhạc viện quốc gia Pháp. Nhận lời mời của Kim Uyên để nói về đề tài này hôm nay trước quý … Continue reading

Posted in Tiêng Viêt | Comments Off on Phương Oanh Thuyết Trình – Encore 5‏

Bài Nói Chuyện Của Lê Túan Hùng

Bài Nói Chuyện Của  Dr. Lê Tuấn Hùng trong chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ nhất July 2011 tại Toronto. Bài Nói Chuyện Của Lê Tuấn Hùng part 1 Bài Nói Chuyện Của Lê Tuấn Hùng … Continue reading

Posted in Tiêng Viêt | Comments Off on Bài Nói Chuyện Của Lê Túan Hùng