Monthly Archives: May 2016

Chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thông Việt Nam lần IV 2017 tại Paris

Địa chỉ nơi tổ chức Sân khấu trình diễn: hội trường M.A.S. Paris 13 Maison des Associations de Solidarité (MAS) de Paris  10, rue des Terres au curé 75013 Paris web site:http://www.mas-paris.fr/ [Photos & Videos] Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống … Continue reading

Posted in Bài viết, Tiêng Viêt | Comments Off on Chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thông Việt Nam lần IV 2017 tại Paris