Author Archives: L

THƯ MỜI Tham gia chương trình thi tuyển nhạc cổ truyền – ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN IV- 2017 – Paris -France

    THƯ MỜI Tất cả các bạn yêu thích nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết tình thân ái, trau giồi khả năng nghiệp vụ chuyên môn, hầu đáp ứng nhu cầu học và giảng dạy … Continue reading

Posted in English | Comments Off on THƯ MỜI Tham gia chương trình thi tuyển nhạc cổ truyền – ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN IV- 2017 – Paris -France

Vietnamese Traditional Music Conferences the second video clips

Posted in English | Tagged , , | Comments Off on Vietnamese Traditional Music Conferences the second video clips