Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần IV – 2017 tại Paris và chi tiết thư mời tham dự thi

 

Thông tin về cuộc thi tuyển cho giải thưởng tên là  Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống. Xin mời  tất cả các bạn hiện đang theo học những nhạc cụ dân tộc,  đặc biệt hiện đang ở hải ngoại và không phải là học sinh chuyên nghiệp ở trường nhạc nào, xin vui lòng nhớ vào xem chi tiết ở web site bên dưới

am-nhac-truyen-thong.net

nhớ bấm vào chữ như bên dưới , những chữ nầy ở góc tay phải của web site

Welcome to the Vietnamese Traditional Music Festival 2017- Contest

Giải thưởng # 1

Thân mến gửi tất cả các thí sinh, đính kèm theo là Bài Điệp Lộng cho các thí sinh học đàn Tranh từ 4 năm trở xuống.

Sau khi bài mp3 đã  được chọn,  khi đến Paris ( nơi  sẽ tổ chức chương trình Đại Hội ), các bạn cần chuẩn bị cho phần thi vấn đáp bằng tiếng Việt, với những nội dung như bên dưới đây và sẽ phải đàn 1 đoạn nhạc khoảng 4- 5 ô nhịp  ( trên dưới khoảng chừng 20-30  nốt nhạc ).

1/  Bài Điệp Lộng có tên gọi khác không ?

2/ Bài nầy nhạc miền gì ?

3/ Bài nầy thuộc điệu gì? hơi gì ?

4/ Cho ví dụ một bài cùng chung điệu và hơi với bài Điệp Lộng?

5/ LIU U SANG XÊ CÔNG , LỊU, Ụ, SẠNG, XỆ,CỘNG, LÍU, Ú, SÁNG, XẾ, CỐNG  viết ra  nốt nhạc theo Tây Phương  là những tên gì ?

6/ Hãy tả sơ qua bằng tiếng Việt ( trong vòng 1 phút ) về cây đàn bạn học và đàn cho chúng tôi nghe ngày hôm nay?

7/ Hãy đàn đoạn nhạc nầy ……….. các bạn sẽ nhìn  ký âm nốt nhạc theo Sol La Do Re Mi (G A C D E ) sẽ cho biết trong ngày thi và sẽ được phép đọc trong vòng 1 phút sau đó phải đàn trên đàn.

Chúc các bạn may mắn

 Giải thưởng # 2

Thân mến gửi tất cả các thí sinh, đính kèm theo là Bài Nam Bình và 1  bài các bạn sẽ tự chọn (tuỳ ý) cho các thí sinh học nhạc cụ từ 5 năm trở lên

Sau khi bài mp3 đã được chọn, Khi đến Paris  ( nơi  sẽ tổ chức chương trình Đại Hội ),  các bạn cần chuẩn bị cho phần thi vấn đáp bằng tiếng Việt, với những nội dung như bên dưới đây. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị cho phần thi sẽ phải đàn 1 đoạn nhạc và ký âm ra theo chữ Liu U Sang Xê Công  khoảng 3 giòng nhạc (câu số 6 và 7). 

Câu hỏi chuẩn bị 

1/ Bài  Nam Bình  có tên gọi khác không ?  hơi gì ? điệu gì?

2/ Bài nầy nhạc miền gì ? có rất nhiều lời hát bạn  có thể đọc/hát 1 câu  không?

3/ Ký âm của Việt Nam mình trước đây theo ý kiến của riêng bạn có những ưu điểm /khuyết điểm gì ?

4 /Cho ví dụ một bài cùng chung điệu và hơi với bài Nam Bình?

5/ Hãy tả  bằng tiếng Việt ( trong vòng 1 phút ) về cây đàn các bạn học và đàn cho chúng tôi nghe ngày hôm nay?

6/ Hãy đàn đoạn nhạc nầy , khoảng 3 giòng nhạc (các bạn sẽ nhìn  ký âm nốt nhạc theo Sol La Do Re Mi (G A C D E ) sẽ cho biết trong ngày thi và sẽ được phép đọc trong vòng 1 phút, sau đó phải đàn trên đàn mà mình dự thi.

7/Hãy ký âm lại đọan nhạc nầy bằng ký âm chữ nhạc Việt Nam ( L U S X C )

( sẽ cung cấp trong ngày thi)

Chúc các bạn may mắn

This entry was posted in English. Bookmark the permalink.