Chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thông Việt Nam lần IV 2017 tại Paris

Địa chỉ nơi tổ chức

Maison des Associations de Solidarité (MAS) de Paris

 10, rue des Terres au curé

75013 Paris

web site:http://www.mas-paris.fr/

Th 5 Ngày 20 tháng 7, 2017 

 • bui sáng thi đt 1
 • bui trưa: thi đt 2
 • bui chiu: trao chứng chỉ tham gia cuộc thi
 • người được giải Nhất sẽ được trao giải thưởng trong chương trình chính vào ngày Thứ Bảy 22/07/2017 

 Th 6 ngày 21 tháng 7, 2017

 • Họp mặt với các Thầy Cô
 • MASTER CLASSES về âm nhạc truyền thống Cô Phương Oanh  sẽ điều hành khóa học:
 • khóa học bao gồm 2 phần
  • lý thuyết
  • thực hành
 • giáo sư phục trách gồm có:
  • Nguyễn Châu (nhạc miền Nam)
  • Vĩnh Tuấn (nhạc miền Trung)
  • Phương Bảo, Nguyễn Mai (nhạc miền Bắc)

mỗi Thầy Cô sẽ cho một bài thuyết trình ngắn về chuyên môn, sau đó sẽ hướng dẫn và cho kinh nghiệm của mình đến học viên

Thời gian như sau:

 • 9am-11:30: Nguyễn Châu (nhạc miền Nam)
 • 11:30-12:30: ăn trưa
 • 12:30-3:00pm: Vĩnh Tuấn (nhạc miền Trung)
 • 3pm-3:30: gii lao 30 phút
 • 3:30pm-6pm: Phương Bảo, Nguyễn Mai (nhạc miền Bắc)
 • 6pm-8pm ăn ti :  tự do – các hội viên gặp gỡ

Th 7 Ngày 22 tháng 7, 2017

 • Trình di
 • Sân khu trình din: hội trường M.A.S. Paris 13
This entry was posted in Bài viết, Tiêng Viêt. Bookmark the permalink.