2011-07-23 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ Nhứt — Bài viết: Niềm vui nổi buồn

dhtt4
Niềm vui nổi buồn
(Việt Hải)
Sông đi nước chảy theo oanh
Vàng rơi lá ngọc một nhành quê hương
(Phuong Oanh)
Bên nhau, nốt nhạc vấn vương
Cống sang hò xự, cung thương ngọt ngào
Sau gà hồ rộng biết bao !! ( Sau gà  có  nghiã là Mississauga noi to chuc Dai hoi )
Tiếng đàn dân tộc, dâng trào lòng ai
(Việt Hải)
Chia tay một buổi sớm mai
Sầu vương cánh nhạn hỏi ai không buồn?
Sương chiều như giọt lệ tuôn              [nhóm nhạc VN Đức Thành]
Xàng Xê day dứt theo luồn gió bay     [nhóm Tre Việt]
Thuyền hoa đậu bến sông này             [nhóm Hướng Việt]
Trống cơm bắt nhịp chung tay hòa đàn
Yêu đàn xa cũng không màng
Yêu người tri kỷ qua làn hơi rao          [Yeu Đàn Yêu Người, bản nhạc chung của đại hội]
(Kim Uyen)
Rồi đây ta lại cùng nhau
Hai năm cứ mổi gặp nhau một lần
Nhắn cùng các bạn xa gần
Đừng quên ngày hẹn hoà đàn vui chung
(Diệu Trinh)
Cung Thương lướt nhẹ như tơ
Tiếng đàn réo rắt đưa hồn ta mơ
This entry was posted in Bài viết. Bookmark the permalink.