2013-04-14 Giỗ Tổ Hùng Vương tại Mississauga, Ontario, Canada

Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ của Việt Nam tổ chức môi năm vào ngày 10 tháng 3 của âm lịch. Ngày này cho kỷ niệm vua xưa của Việt Nam.

tre viet 1

tre viet 1a

tre viet 2a

tre viet 3a

tre viet 4a

tre viet 5a

tre viet 6a

 

This entry was posted in Tiêng Viêt and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.