Nhạc sư Vĩnh Bảo tâm tình

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010.

Maestro Vĩnh Bảo gave a lecture recital on the Đàn Tài tử miền Nam (Music of the Amateurs of South Vietnam) at Prof. Trần Văn Khê Center, on January 19, 2010, in Saigon, Vietnam.

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 2, VIỆT NAM

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 3

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 4

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 5

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 6

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 7

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 8

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 9

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 10

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 12

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 13

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 14

This entry was posted in Bài viết. Bookmark the permalink.